ĐT 08 6266 0088

Gói đăng tuyển dụng

Gói Đăng Tuyển Dụng

  • 1111.com.vn cung cấp các gói dịch vụ đa dạng trong lựa chọn, phù hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự của mỗi doanh nghiệp với các chức năng hấp dẫn.
  • Thông tin tuyển dụng nổi bật hơn với nội dung tin đăng tuyển mang đậm nét văn hóa riêng của công ty.
  • Thông tin đăng tuyển của doanh nghiệp sẽ hiển thị trực tuyến trên www.1111.com.vn chúng tôi trong vòng 30 ngày.
  • Gói đăng tin miễn phí chỉ được đăng miễn phí trong 07 ngày và 02 tin đăng (áp dụng cho khách hàng từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc ).Xem chi tiết tại đây

Gói Đăng Tuyển Dụng

- 17%

SILVER

Đăng tuyển cơ bản (30 ngày)
Giới hạn 2 tin đăng

- 15%

GOLD

Đăng tuyển (30 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề (2 tuần)
Tin đăng hiển thị tuyển gấp (2 tin)
Giới hạn 4 tin đăng

- 20%

PLATIN

Đăng tuyển (30 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề(3 tuần)
Tin đăng hiển thị tuyển gấp(2 tin)
Giới hạn 6 tin đăng
100 điểm xem CV
Hỗ trợ 3 CV

Gói Đăng Tuyển Dụng

- 20%

DIAMOND

Đăng tuyển (45 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề(3 tuần)
Tin đăng hiển thị tuyển gấp(3 tin)
Giới hạn 10 tin đăng
Mỗi ngày 10 điểm lọc CV ứng viên (không cộng dồn)
Hỗ trợ từ 3-5 CV

- 20%

RUBY

Đăng tuyển (90 ngày)
Tô đậm và đỏ tiêu đề(3 tuần)
Tin đăng hiển thị tuyển gấp(2 tin)
Giới hạn 6 tin đăng
150 điểm xem CV
Hỗ trợ 3 CV

Gói Đăng Tuyển Dụng

- 25%

SUPER

Đăng tuyển (6 tháng)
Tô đậm và làm đỏ tiêu đề : 3 tháng
Tin đăng hiển thị tuyển gấp (5 tin)
Không giới hạn tin đăng
Tặng 150 điểm xem CV
Bảo lưu gói đăng tuyển (1 năm không quá 2 lần)
Hỗ trợ 3-5 CV

- 25%

SUPERVIP

Đăng tuyển (12 tháng)
Tô đậm và làm đỏ tiêu đề : 6 tháng
Tin đăng hiển thị tuyển gấp (5 tin)
Không giới hạn tin đăng
Tặng 200 điểm xem CV
Bảo lưu gói đăng tuyển (1 năm không quá 3 lần)
Hỗ trợ 3-5 CV

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Dễ dàng và nhanh chóng với thế mạnh DỊCH VỤ GIỚI THIỆU NHÂN SỰ dành cho Nhà tuyển dụng từ 1111.com.vn

Xem chi tiết

VỀ 1111.COM.VN

VỀ 1111.COM.VN

Với kinh nghiệm giới thiệu nhân sự cho hơn 500 doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Đài Loan với tất cả các ngành nghề.

Xem chi tiết

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1111.com.vn có quy trình chặt chẽ từ giai đoạn tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng nhân sự đến khi tuyển chọn được người phù hợp

Xem chi tiết